అత్యయం

ఉండవల్లి

9441347679

వ్యధల కధలన్నీ కన్నీళ్ళై

ఖాకీ విన్యాసాలు కఠోరమై

గుండెల్ని పిండేసే చోట-

ఇళ్ళన్నీ ఖాళీ చేయాలంటూ

అధికారుల హుకుం జారీ...

ప్రొక్లయిన్లన్నీ ఇళ్ళను కూల్చేస్తాయ్

వాటితోపాటు -

దశాబ్దాలుగా నిర్మించుకున్న

అక్కడి జీవితాలూ కుప్పలా కూలిపోతాయ్

గోడలు కూల్చేసి వాళ్ళని తరిమేసి

జనం కోసం ఏవో నిర్మిస్తారట

పిల్లలైనా పెద్దలైనా

 

బయటపడ్డ సామన్ల పక్క నిలబడి

నేటితో నిర్వీర్యం అయిపోతున్న

జ్ఞాపకాల్ని కన్నీటి మబ్బుల్లోంచి

మసక మసగ్గా చూస్తూ-

వాళ్ళ భవిష్యత్లోకి

అయోమయాన్ని ఆవాహన చేస్కుని

లోలోన ప్రశ్నల సంద్రం అవుతారు

మానవత్వం కళ్ళై చూసేవాళ్ళకి-

మనుషులు మనుషుల్నే దహించడం

క్రూరులై జనంపై విజృంభించడం

అవాంఛిత చర్యలా ఉంటుంది

అవతారాలు దేవుళ్ళే కాదు!

అరాచకాలకి మనుషులూ

ఆందోళనై అవతరించాలి

ఈ భూమిన పడ్డాక

పుట్టుకతో తనకొచ్చే హక్కుని

రాబోయే తరాలకి

ఈ నేల హక్కని

ఎలుగెత్తి చాటాలి