మట్టి గొంతుక

కొండి మల్లారెడ్డి
9441905525


ఆలిని అమ్ముకోలేదు కాని
తాను కట్టిన తాళిబొట్టుని
తాకట్టు పెట్టిన
సత్య సంధుడు...
కవచకుండలాలు
వొలిచి ఇవ్వలేదు కాని
కనిపించని కత్తిగాట్ల
గాయాలను మోస్తున్న వాడు
తొడలోంచి
పిడికెడు మాంసాన్ని
కోసి ఇవ్వలేదుగాని
తనవులోని
అణువణువునూ ధారపోసినవాడు
అన్నదమ్ముల్నీ
అర్ధ రాజ్యాన్నీ
ఫణంగా పెట్టలేదు కాని
బతుకు మాయాజూదంలో
సర్వస్వం ఓడిపోతున్న వాడు
వెన్నెముకను
వజ్రాయుధానికి ఇవ్వలేదుకాని
వంగిపోయిన ఈ దేశపు
వెన్నుపూసను
నిటారుగా నిలబెడుతున్న వాడు
హరిశ్చంద్రుడు
కర్ణుడు శిభి
ధర్మరాజు దధీచిలా
పురాణ పురుషుడై
చరిత్ర కెక్కలేదు
అర్ధాయుష్కుడన్న
అపవాదుని మూటగట్టుకొని
అధర్మ యుద్ధంలో
అర్ధాంతరంగా నిష్క్రమిస్తున్న వాడు
ఇప్పుడు
పొలాలన్నీ
శిథిల శకలాల ఆనవాల్లే కదా!
ఊర్ల శివార్లన్నీ
అసహజంగా మొలుచుకొస్తున్న
ఫెన్సింగ్‌ శిలల సమూహాలే కదా..!!