దారిపక్క పొలాలు

ఎమ్వీ రామిరెడ్డి
98667 77870
దుమ్ము రాలుతోంది
మొక్కలమీదా
వాటి పూలమీదా కాయల మీదా
వాహన భూతాలు
రోడ్డుతో సంగమించినంత పొడుగూతా
దుమ్ముదయ్యాలు పైకిలేచి
జాలరి వలల్లా పొలాల మీద వాలుతున్నాయి
రాక్షస రబ్బరు పాదాల కింద నలిగిన మట్టి
ధూళిమేఘాలై గట్లు మాయం చేస్తోంది

దుమ్ము రాలుతోంది
పచ్చటి శరీరాలపై ఇసుక తుపానులా
విచ్చుకుంటున్న పూలపై ఇనుప రజనులా
పక్వానికొచ్చిన పచ్చికాయల లేతముఖాలపై
ఆమ్లవర్షంలా

దుమ్ము రాలుతోంది
కుంటమీదా కుదుళ్లమీదా మొదుళ్లమీదా
ఆఖరికి
కూలీల కళ్లమీదా
వాళ్లు తీసి మోపులు గడుతున్న పత్తిగోతాలమీదా
బాంబులు బద్దలై భళ్లున చిందిన గాజుపెంకుల్లా
దుమ్ము రాలుతోంది!

భరోసా లేకున్నా
పురుగును చంపే మందులుంటాయని నమ్మకం
వానలు లేకున్నా
చెరువుకుంటలు ఆరుతడిగా ఆదుకుంటాయని ఆశ
అదుపు కాకున్నా
కలుపుమొక్కల్ని కట్టడి చెయ్యటమెట్లాగో తెలుసు-
'దుమ్ము'లగొండిని హతమార్చే ఆయుధమేదీ
దుమారాల్ని మాయం చేసే మందుగుళికలేవీ
లోహపురొదను అడ్డుకునే నాగలి గీతలేవీ?

నేలను దమ్ము చెయ్యొచ్చు
దుమ్మును వమ్ము చెయ్యటమెట్లా?
పరిమళం కోల్పోయిన పంటను కొనేదెవరు?
అనివార్యపు అప్పులమంటను ఆర్పేదెవరు
పంటభూముల మొహాన మన్నుగొడితేనే
ప్రపంచస్థాయి నగరాలు మొలుస్తాయా?

అసలింతకీ
దారిపక్క పొలాల కళ్లల్లో
దుమ్ము కొడుతున్న నేరగాళ్లెవరు?