అందలమెక్కిన అంటరానితనం !

కవిత 

ఆశాజ్యోతి. కె - 9449672394

గది దాటి గడప దాటి
అడుగేస్తే
ఎటు చూసినా వెలిగిపోతున్న
అంటరానితనం !

కులాలుగా ముక్కలై
అంటరానితనం అంటకాగిన దేశంలో
కరోనా కొత్తగా తెచ్చిన అంటు రోగానికి
భారతజాతి బిత్తరపోయింది !

అంటరానితనం అది ఎటువంటిదైనా
ఎంతటి శిక్షో తెలుసుకొని బేషరత్తుగా భరించాలని అనుభవంలోకి తెచ్చిన కరోనా
చేస్తున్న వికటాట్టహాసం
విలయతాండవం చూసి
విలపిస్తోంది కులాల సమాజం !

కనీవినీ ఎరుగని ఉత్పాతం !
భూగోళానికి అంటరానితనం !
ఎవరిని చూసినా అనుమానం!
అంటుకుంటుందని ఉలికిపాటు!

అంటరాని జాడ్యం పారద్రోలాలని
డాక్టర్లు, పోలీసులు,
పారిశుద్ధ్య కార్మికులు
అలుపులేని క షి చేస్తుంటే
గుండె ప్రపంచమంత విశాలమై
వారిని అక్కున చేర్చుకోవాలనుకుంటోంది !

కుగ్రామమైన ప్రపంచం
ఇప్పుడు శవాలను మోస్తున్న పాడె !
వద్దనుకుంటున్న కొద్దీ టన్నుల కొద్దీ
అలవికాని అంటరానితనం!

అయ్యా మనువా !
ఇలాంటి విపత్తు ఒకటుంటుందని
ఇలాంటి రోజొకటి వస్తుందని తెలీక
మనుషుల్ని అంటరాని వారిగా విడగొట్టడానికి
పడరాని పాట్లు పడ్డావు !

దేశమంతా సవర్ణులైన
ఈ చారిత్రక సందర్భంలో
కాదనగలమాజి
అందలమెక్కిన అంటరానితనాన్ని ?