గుర్తుందా.. ?

కవిత

- తిరువాయపాటి  రాజగోపాల్‌ - 59573169057

ర్రెక్కినట్టు,  కైపు మీదున్న
నింగిలో అంత పుష్కలంగా చుక్కలు
నేనెన్నడూ ఎరగను !నీ కంటిపాపల్లో
నా ఆత్మను నేను చూసుకున్న
ఆ రాత్రి నేలా నింగీ నేనూ నీవై
సమాంతర  నాగేటి ఛాళ్ళలా
నిలబడిపోవాలన్న
నిర్ణయం తీసుకున్న
ఆ మనోహర రాత్రి.
కాళ్ళ కింద పరచుకున్న
కాలాతీత జలధి యేదో
జీవితం తాలూకు  గందరగోళాన్నంతా
మెరిసే గవ్వల్లో కూరి
గగనంలోకి విసిరినట్టు
ఆ నక్షత్రాల కాళరాత్రి !
పంతం మానేసి
పండిపోయిన యెండుటాకుల్లా
నువ్వూ నేనూ .మాట్లాడుకుంటామని
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
నాకు నేను సర్ది చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను
పరువాలనాడు
నీపైన నాకు పిచ్చి వ్యామోహముండేదని
ఒప్పేసుకుంటాను
అది నీకు తెలుసని నువ్వు కవ్విస్తావా?
నీకు తెలుసని నాకూ తెలుసని
నేనూ నవ్వేస్తాను .
నీకూ నాకూ కలవడానికింత
చోటివ్వని ఇరుకు సామ్రాజ్యం
ఈ సువిశాల విశ్వం !!!