వ్యూహాత్మక వాక్యాలు

కంచరాన భుజంగరావు
99892 65444

కాయితానికీ, కలానికీ
యింకు దారంతో ముడివేస్తారు
బహురూపుల బతుకు వైశాల్యాన్నీ
బహుళ పార్శ్వాల విషాద మోహనాలనూ
పొందికైన మాటల్లో చిత్రిస్తారు
పొద్దు పొంగినపుడూ
పొద్దు గూకినపుడూ దృశ్యమానమయ్యే
వెలుగు నీడల మర్మాన్ని నగ వ్యాకరణంలో తెరంగిస్తారు
పొగిలే కన్నీళ్ళ హౌరునూ
పోటెత్తే చెమట కెరటాల బీభత్స పర్యవసానాలనూ
తడిసిన కళ్ళలాంటి మాటల్లో చూయిస్తారు

మార్కెట్‌ సమాజానికి ఏదో ఓ మారుపేరుతో
మార్కెట్‌ మాంత్రికులే పాలకులౌతారనీ,
సంపద భోక్తలకి నగదీకరణలో మహారత్నాలు
శ్రామిక శక్తులకి ఓట్ల గాలాల్లో పప్పు బెల్లాలు
పంపకమౌతాయని సూటి వాక్యమంత స్పష్టంగా రాస్తారు
తైతక్కల తిమ్మిరి గుణంతో స్పృహ తప్పిన తరానికి
నెత్తిన నీళ్ళు కుమ్మరించినట్టు
చింతల దీవుల్లాంటి మందబుద్ధుల పైకి
చెమ్మగిల్లిన మంటల్ని చిమ్ముతారు!

పర్వత సానువుల్లోని ఏ ఏకాంత తీరంలోనో
గంగమ్మ జడ ముడివీడినట్లు
వారి పిడికెడంత గుండె స్రవించినపుడల్లా
భారమైన ఒక్కో బతుకు నది
నిండు సారంతో ప్రవహించుకొస్తుంది
ఓ మెరుపు కల కొంగు పట్టుకుని
గుక్క తిప్పుకోకుండా పదాలు పెదాలు కదిపి
తలపుల తీరంలో పదం పదంగా పాదాలు కలిపి
పదునైన అలలు సూత్రబద్ధంగా పరుగెడతాయి
ఆలోచనల అరణ్యం నుంచి
లుమ్మలు లుమ్మలుగా పైకితేలే మబ్బులు
అక్షరాల చినుకుల్ని కురిసిపోయాక తేలికపడతాయి

పదాలనుండే పదాలు -
పుంతలు పుంతలుగా పుట్టుకొస్తాయి
వాక్యాల నుండే వాక్యాలు -
తుపాను తాకిడిలా విరుచుకొస్తాయి
భావాల్నుండే భావాలు -
కొత్త కొత్తగా చిగురిస్తాయి
కల్పనలు కమనీయ కల్పనల్ని
నిజాలు నిగ్గుదేలిన నిజాల్ని
ఊహలు ఎత్తైన ఊహల్ని
ఆలోచనలు లోతైన ఆలోచనల్ని పలవరిస్తాయి
నిశ్శబ్దం ముక్కున వేలేసుకుని
శిలలా నిలబడుతుంది
ఎద పేలెట్‌లో ముంచిన కోడీకతో
కాయితం అద్దం మీద చిత్రించిన అనుభూతి చిత్రాలు
అవధానంలో కొలువుదీరిన పంచెకట్టు పండితుల్లా
పంక్తుల్లో అమరిపోతాయి!

పండులా మాగి పద్యమై రాలిపడడం
గేయమై గాయాలను నయం చేయడం
గుండె డప్పు మోగించి శబ్దాలను తట్టిలేపడం
వారికి పరమానందం! వారి జీవితాదర్శం!!
కోట్ల పుటల పుస్తకంలో వ్యూహాత్మక వాక్యాలు వీరు!
దేశ సార్వభౌమత్వ ప్రతీకలు వీరు!
సరిహద్దులు కాచే సాయుధులు వీరు!
వీరిని మనం కవులూ రచయితలని పిలుస్తుంటాం!
వీరి వెన్నెముకలు ఎంత నిటారుగా ఉంటే
మనకంత స్వేచ్ఛ ఉన్నట్టు!