అలౌకిక

కవిత

- శిఖా - ఆకాష్‌ 9381522247

జ్ఞానమంతా చీకటాయెను

మతమొక్కటి మరణమై వెలుగును!?

  •  

రాజ్యాంగం రోడ్డున పడుతున్నది

మతోన్మాదం ఉరికంబాలను రచిస్తున్నది

మూఢనమ్మకం సైన్స్‌గా ప్రచారమౌతున్నది

విశ్వాసం ఆకాశమెత్తు ఆలయమై పలకరిస్తున్నది

ధృతరాష్ట్ర పాలనకు కట్టు కథే ఎజెండా అవుతున్నది

పౌరసత్వ కొలమానంలో

దేశభక్తి రెండవతరగతిగా నిలబడుతున్నది

హిందూ మహాసముద్రమొకటి

సుడిగుండాలను సృష్టిస్తున్నది -

  •  

ఒకానొక కలల లోకం

''వి'భజన' '' కు ఊపిరూదులూతున్నది

దేశమంతా సంధ్యారాగం ఆలపించాలని

ఇక్కడ నీటిలో మరే పుష్పాలు వికసించ వీల్లేదని

లోటస్‌లే కళ్ళు విప్పాలని శాసనాలు లిఖిస్తోన్నది-

గాలి నిండా మమతానురాగాలు వీచాల్సిన చోట

మతాలు పరిమళించాలని,

ఆకాశంలోని నక్షత్రాలన్నీ తామరలేనని కవిత్వం చెబుతోంది-

నిప్పుకూడా కాషాయం ధరించే వుంటుందని

నేల కూడా సంధ్యావందనం చేయాలని మాంత్రికోపదేశం చేస్తోంది-

  •  

ఇప్పుడు దేశమొక మరణశయ్య

అధికారం అణచివేతలకు రూపకర్త

హింసరచన - మత విభజన ఒక దివ్యౌషధమని

దేశద్రోహుల జాబితాను తయారు చేస్తున్నది

పక్షుల వలసలను కూడా నిషేధిస్తున్నదీ 'రంగుల మతం'-

  •  

ఆకలితో పనిలేదు - మతం మా ఆహారం

సంపద మాకవసరం లేదు - నియంతృత్వమే మా పెట్టుబడి

సమగ్రత మీద నమ్మకం లేదు - ఏక వర్ణీకరణే మా అఖండ నినాదం

ఈ దేశంలో మతం పేరు స్వేచ్ఛని

నిర్భంధం పేరు ప్రజాస్వామ్యమని

దేశభక్తి పేరు హింసని

సంధ్యార్ణవ నిఘంటువులు హితవు పలుకుతున్నాయి-

ఓ నా పౌరులారా!

మీరు ఎక్కడి వారో... ఎప్పటి వారో...

ఎక్కడ ఉండాలో... ఎలా ఉండాలో...

అసలు ఉండాలో వద్దో మేమే నిర్దేశిస్తామంటున్నది

  •  

ఔనూ... ఇప్పుడు ప్రజలంటే ఎవరు?

సమాధానాలు సరిపడని ప్రశ్నలు!

కొన్ని మతాలు - కొన్ని కులాలు - కొన్ని జెండాలు

మరికొన్ని సరిహద్దులు

మరిన్ని నిషేధితాలు -

అవునవును ఇక్కడ

మనిషొక

బతికిన శిల

రాజ్యానికి వేలాడుతున్న ఉరి తల!?

ప్రశ్నల్లేని ఖాళీ అరటి గెల?!