సజల నయనాల సాక్షిగా

కవిత

- దారల విజయ కుమారి -  9177192275

పండిన గోరింటాకు

అరచేతి ఎర్రదనంలో

వెతికి..మురిసిందీ..

వెన్నెలను దాచి ఉంచిందీ..

నీ కోసమా..

నీ అడుగులతో అడుగులకై

సగభాగపు సహజీవనంకై

కలసి ఉమ్మడి కలల్ని

కనేందుకై

ఎన్ని మొక్కులు మొక్కానో

మరెన్ని నోములు నోచానో

 

వ్యక్తిత్వాన్ని కుదించుకుని

త్రాసులో కూర్చున్న

నిన్నెలా వరించను

కురచ విలువల..

నీ.. మరుగుజ్జు తనానికి

నా చేతినెలా అందివ్వను

నువ్విప్పుడు మారకం విలువా..

గిట్టుబాటు ధరల మధ్యా..

మసలుకునే 

వస్తువ్వి కాదంటావా

 

నీ అస్తిత్వాన్ని కట్నానికి

తాకట్టు పెట్టేసుకున్నాక

నువ్వు గుండు సున్నావే

 

విస్తార ధనరాసులెందుకు

నా మనసు తులసీ దళం..

ఒక్క మొలక చాలదా

నిన్ను తూచేందుకు

మది పేపరుపై ఇప్పుడిప్పుడే పరుచుకున్న

భావాల అక్షరాలను

ఆత్మగౌరవ ఎరేజర్‌తో

తుడిచేసుకుంటా

 

నా కన్నవారి కడగండ్లను

నవ్వులుగా పులుముకునే..

ఇంతటి కాఠిన్యమా..

ఆడబిడ్డల పెళ్లంటే

ఇంతటి విధ్వంసమా..

 

మంచితనపు శిఖరమై

నిలిచేందుకూ

వస్తువై తక్కెడలో

తూచ బడేందుకు

ఆకాశమంత బేధం

నీకవగతం కాదెప్పుడూ

నీకే మొదటి పౌరసత్వాన్నిచ్చిన

పురుషాధిక్యతను

తిరస్కరిస్తున్నా

భావాల్ని భంగపర్చుకున్నా..

దిగులు కొమ్మై మిగిలినా..

నా జీవితం నా చేతుల్లోనే

ఉంచుకున్నా

 

నా సజల నయనాల సాక్షిగా

నీ ఆధిపత్యపు చెరలోంచి

తప్పించుకున్న విముక్తను

 

నా కన్నీళ్ళు సంద్రమై నిను

ముంచేయకనే తక్కెడ దిగి

వెళ్లి పో!