మౌనం ముసుగులో

కవిత

- పి. విజయలక్ష్మి పండిట్‌  - 8639061472

ఆ అమాయక బాలలు

మౌనంగా ఏడుస్తున్నారు..!

అవును.. వారి లేత వయసు మనసు

స్వరక్షణ మెలకువలు తెలియని

వారి అమాయకత నిస్సహాయత;

ఇంతకంటే మంచి

అవకాశ లక్షణాలు లేని

బాలల హింసకు దోపిడీకి?!

అంతా మౌనం ముసుగో

చాపకింద నీరులా

అతి వేగంగా అల్లుకుపోతున్న

చిన్నారి బాలల దోపిడి వల...

రహస్యంగా జరిగిపోతున్న

అదృశ్య అమానుష అసాంఘిక

అమానవీయ బాలల హింస

గెలవలేక బలి అవుతున్న

బాలల నిశ్శబ్ద యుద్ధం...

ఎవరు..కారణం?

ఇంకెవరు; మనమే మానవులం..,

సొంత ఇల్లు, పొరుగిల్లు

పాఠశాలలు, ఆటశాలలు, వనాలు

అనాధ శరణాలయాలు, శరణార్థ శిబిరాలు

పేవ్‌మెంట్లు, రైల్వే ప్లాటుఫామ్‌లు

అన్నీ బాలల పాలిట శాపకూపాలు

మానప్రాణాలను నిలువునా దోపిడిచేసే

వికృత అక్రమార్క నిలయాలు

ఇదో తెలిసితెలియనట్లు వ్యవహరించే

ప్రజల పాలకుల నిర్లక్ష్యపు చర్య

స్వయంకృతాపరాధం,

ఎవరు ఛేదించాలి

ఈ మౌనం ముసుగును?

ఎవరు కాపాడాలి మన అమాయక

బాలభావిపౌరులను?!