తెలంగాణోదయం పద్య కవితా సంపుటి

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

అక్షరంలో పరిమళం ఉంటుందని అతికొద్ది మంది విద్వాంసులకు మాత్రమే తెలుసు. ఆచార్య మసన చెన్నప్ప గారు విద్వాంసులు. వారికి ఆ పరిమళం తెలుసుననడంలో సంశయం లేదు. వారు చాలా గ్రంథాలు రాశారు. వారికి అక్షరపు పరిమళం తెలియును.- డాక్టర్‌ దాశరథి రంగాచార్య

ఆచార్య మసన చెన్నప్ప
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
77
ప్రతులకు: 
9885654381