నవీన సుమతి శతకము

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

ఆనాటి కాలమాన పరిస్థితుల కనుగుణంగా సుమతి శతకం వచ్చింది. అందులోని కొన్ని భావాలకు నేడు కాలం చెల్లింది. ఈనాటి కాలమాన పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనాటి సుమతి శతక పద్యాల రచనా విన్యాసాన్ని అందిపుచ్చుకొని నాగభూషణం గారు అనుసృజనాత్మక రచన చేశారు.- ఆచార్య వెలుదండ నిత్యానందరావు

డా|| కాసల నాగభూషణం
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
31
ప్రతులకు: 
09444452344