సాహితీ మేఖల జయనామ ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

గత పన్నెండేళ్ళుగా జిల్లా కేంద్రంలో సాహితీమేఖల సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్న విషయం పాఠకులకు విధితమే. అలాగే ఈ జయనామ ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా ఉగాది ప్రత్యేక సంచికను వెలువరిస్తున్నాము.- పున్నమి

పున్నమి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
66
ప్రతులకు: 
9396610639