ఖమ్మం సాహితీ మూర్తులు

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

తెలంగాణ ఏర్పడిన తరువాత ప్రప్రధమంగా ఖమ్మం జిల్లా సాహిత్యకారులను ఇంత మందిని పరిచయం చేస్తూ గ్రంధం రావడం సంతోషదాయకం. ఇది ఎంతో మంది సృజనకారులకు ప్రేరణగా, ప్రోత్సాహకంగా నిలుస్తుంది. ఇలాంటి పనులు ప్రభుత్వమే చేపట్టి చేయాల్సినివి.

డా॥సమ్మన్న
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
123
ప్రతులకు: 
9247873162, 8466965401