ఒక... కవిత్వం

అన్ని కాలాల్లోనూ పెడసరంగా ధిక్కార స్వరాలు వినిపించే వాళ్ళు ఉన్నట్లే తెలుగు కవిత్వ - సాహిత్యాలలో కూడా అలాంటి కొత్తతరం, కొత్తస్వరం వినవస్తూనే ఉన్నాయి. అలాంటి వాళ్ళను హత్తుకోవాలనుకునే వాళ్ళకోసం ఇదిగో ఇరవైనాలుగేళ్ళ కుర్రాడు సిద్ధుడి కవిత్వం మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాం.                               

- కె. సత్యరంజన్‌

సిద్ధార్థ కట్టా
వెల: 
రూ 65
పేజీలు: 
104
ప్రతులకు: 
9490099059