చు'రుక్కులు'కాదేది కవిత కనర్హం

మాస్టారి రచనలో చిత్తశుద్ధి, ఆత్మస్థైర్యం దండిగా ఉన్నాయి. అది వారి జీవలక్షణం. 'చిత్తశుద్ధి లేనినాడు చిరుదీపం మొరా యిస్తుంది. ఆత్మస్థైర్యం లేనినాడు అగ్గిపుల్ల హఠాయిస్తుంది' అని చలాగ్గా ఒక కవితలో తేల్చి చెప్పగల స్పష్టత వారి సొంతం. శ్రీశ్రీ 'ఋక్కులు' నుంచి తెచ్చుకున్న నేపథ్యంతో, ఒక అక్షరం కలిపి ఈ కొన్ని డజన్ల కవితలను 'చురుక్కులు' చేశారు మాస్టారు.

- రామతీర్థ

డా. దేవరకొండ సహదేవరావు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
160
ప్రతులకు: 
9393331562