ఉట్నూరు సాహితీ కెరటాలు కవితలు - పాటలు - వ్యాసాలు


సాహితీకారులు ఇక్కడ చేస్తున్న సాహితీ సేద్యానికి పులకితులైనవారు వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అందువల్లనే 'ఉట్నూరు కవిత, ఉట్నూరు సాహితీ సంచిక'లను వెలువరించి పలువురి ప్రశంసలను అందుకున్నాం. ఇప్పుడు 'ఉట్నూరు సాహితీ కెరటాలు'గా మీ ముందుకు వస్తున్నాం.

- సంపాదకులు

 

సంపాదకులు: గోపగాని రవీందర్‌
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
102
ప్రతులకు: 
9440979882