సంకెళ్ళు కథలు - పుస్తక పరిచయాలు

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

మంజరి గారిలోని విశిష్టత ఎలాంటి డొంక తిరుగుడు లేకుండా వాడుక భాషలో రాయడం. మానవ సంబంధాల్ని ఉన్నతంగా చూపించడం. వీరి కథలు పాఠకుల అభిమానాన్ని చూరగొంటాయి. వీటిలోని పదాలు ఈ రచయిత కన్నీళ్ళని కొన్ని కథలు చదివాక నాకనిపించింది. చివరలో ఆరు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పుస్తకాలని చక్కగా పరిచయం చేసారు.

- మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి

 

మంజరి
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
110
ప్రతులకు: 
9440343479