మన చరిత్ర - సంస్క ృతి భిన్న కోణాలు

మనం ఇప్పటివరకు నమ్ముతున్న చరిత్రపై, అనుసరిస్తున్న ఆచారాలపై అనేక ప్రశ్నల్ని సంధిస్తూ శాస్త్రీయ ఆలోచన వైపు దృష్టి సారించేలా చేస్తాయి ఈ వ్యాసాలు. సకల రంగాల్లో మూఢత్వం రాజ్యమేలుతున్న ఈ కాలాన ఈ వ్యాసాలు రావడం ఆహ్వానించదగిన విషయం.

- గుడిపాటి

 

శైలజ బండారి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
160
ప్రతులకు: 
040-27678430