తీరొక్క పువ్వు నానీలు


'ఏమేమి పువ్వోప్పునే గౌరమ్మా, తీరొక్క పువ్వోప్పునే గౌరమ్మా' అంటూ నా చిన్నతనంలో మా అమ్మ పాడిన బతుకమ్మ పాట ఇప్పటికీ చెవుల్లో ధ్వనిస్తుంది. ఒక్క పువ్వు కాదు. అనేక పుష్పాలతో తయారయ్యే బతుకమ్మ అందానికే అందం. ఒక సామూహిక చందం. గోపాల్‌ రాసిన నానీలు అంతే. జీవితంలోని అనేక పార్శ్వాలనూ, భావ వర్ణాలనూ ప్రతిఫలించిన కవిత్వ పరిమళాలను నానీలుగా మలిచిన నవప్రతిభాశాలి గోపాల్‌.

 డా|| ఎన్‌. గోపి
 

తగుళ్ళ గోపాల్‌
వెల: 
రూ 20
పేజీలు: 
44
ప్రతులకు: 
9505056316