రచయితలు.. ప్రచురణ కర్తలు విధిగా పాటించవలసిన ప్రాథమిక కర్తవ్యాలు

పుస్తకాలు ప్రచురించుకునే రచయితల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ పుస్తకాలను అమ్ముకోవడం ఎలా అనే ప్రశ్న రచయితలకు ఎదురవుతుంది. వాటిని అమ్మడానికి ఉన్న అవకాశాల గురించి అందరికీ తెలియదు. అటువంటి వారికోసం చక్కటి సమాచారంతో చలపాక ప్రకాశ్‌  ఈ చిరుపుస్తకాన్ని వెలువరించారు. ప్రతీ రచయిత దగ్గర ఉండదగ్గ పుస్తకం ఇది.

సేకరణ, కూర్పు, సంకలనం: చలపాక ప్రకాష్‌
వెల: 
రూ 10
పేజీలు: 
16
ప్రతులకు: 
9247475975