అవగాహన వర్తమాన కవుల కవితా ప్రస్థానంఒక కవిని గురించి పాఠకునితో స్థూలమైన అవగాహన కలిగించడం రాధేయ విమర్శ ఉద్దేశంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే ఆయన విమర్శ అలవోకగా పరిచయం చేస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. అలవోకగా చెప్పడం చాలా కష్టం. దీనికి ఆరుద్ర ఒక మార్గం ఏర్పరిచారు. రాధేయ కవిత్వ పాఠకుని భుజం మీద చేయి వేసి నడుస్తూ కవులను గురించి మాట్లాడుతున్నట్లుగా విమర్శ చెబుతారు.

- రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

 

డాక్టర్‌ రాధేయ
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
200
ప్రతులకు: 
9985171411