సీక్వెల్‌ కథలు కథకు కథ - పరామర్శ

ఈ పరిశోధన వ్యాసం తెలుగు సాహిత్య విమర్శలో కొత్త ఒరవడిని సృష్టించింది. ఈ ఇద్దరు కథకులు తెలిసి రాసిన మూల సీక్వెల్‌ కథల మీద విమర్శ ఇది. విమర్శకులు ప్రయత్నిస్తే ఎవరెవరో ఎప్పుడెప్పుడో రాసిన కథలలో కూడా ఈ 'సీక్వెల్‌' లక్షణాలను గుర్తించి వివేచించడానికి అవకాశముంది. ఈ సరికొత్త ప్రయత్నం చేసిన విమర్శకులకు అభినందనలు.

- రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

డా|| శింగుపురం నారాయణరావు, డా|| టి.జి. ఆర్‌. ప్రసాద్‌
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
48
ప్రతులకు: 
9556627577