తెలంగాణ కథకుల కథాంతరంగం


ఈ ప్రసంగాల శీర్షికలూ, తొలి వాక్యాలూ గబగబ చదివినా ఇట్టే బోధపడుతుంది. సాంతం వింటున్నట్టుగా (రేడియోలో పెట్టిన ముచ్చట్లు కదా!) చదివితే ఎంచుకున్న ప్రతి కథతోనూ రవీందర్‌ మనసు పెనవైచుకొని రచయిత చిత్రాన్నీ, సాహితీ స్థానాన్నీ కథ నడకనూ, మనోగతాన్నీ, సామాజిక ఫలితార్థాలనూ అలతి మాటలతో, మక్కువతో ముందుంచిన తీరు మీ మెప్పు పొందుతుంది?.

సుమనస్పతి
 

గోపగాని రవీందర్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
95
ప్రతులకు: 
9440979882