నాన్న కుర్చీ కవిత్వం

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

వాడు/ ఖాళీ చెయ్యనన్నాడు/ చేనంటే... మట్టి/ మట్టంటే... భూమి / భూమంటే... జీవితం/ జీవితం అంటే బ్రతుకు/ బ్రతుకెవడు ఖాళీ చేస్తాడు?/ భూమి సరిహద్దులు.../ తెలియటం కాదు... చేనంటే / జీవితం తెలియటం.

- మధునాపంతుల సత్యనారాయణ మూర్తి

 

మధునాపంతుల సత్యనారాయణ మూర్తి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
81
ప్రతులకు: 
9704186544