సీమేన్‌ కథలు

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

అద్దేపల్లి ప్రభు 'ఊరు గోదారి' చాలా మంచి కథ. గోదావరి ఒడ్డునే వుండేవాళ్ళకు సొంతగడ్డ అనే మమకారంతో కథ మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలనిపించేలా ఉంది. సన్నివేశాలు మనసుకెంతో ఆనందాన్ని కలిగించాయి.

- డా. మానేపల్లి

 

అద్దేపల్లి ప్రభు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
158
ప్రతులకు: 
9848930203