ప్రత్యామ్నాయం: దళితుల చరిత్ర ఆరవ భాగం

ఎందరో మేథావులు, రచయితలు, కవులు, సిద్ధాంత కర్తలు, దళితుల మీద వ్రాస్తున్నారు. వారి గురించి కూడా తెలుసుకోవడం కోసం వారి చిత్రపటాలను ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దళితుల చరిత్రకు పునాదులు వేసినవారు డా|| బి.ఆర్‌. అంబేడ్కర్‌. డా|| బి.ఆర్‌. అంబేడ్కర్‌ ఆలోచననా విధానంలోనే ఈ రచన సాగింది. డా|| బి.ఆర్‌. అంబేడ్కర్‌ మనకు అందించిన వెలుగులోనే ఈ రచన నేను చేశాను.

    - డా|| కత్తి పద్మారావు

 

డా|| కత్తి పద్మారావు
వెల: 
రూ 300
పేజీలు: 
316
ప్రతులకు: 
9849741695