కడపలో సి.పి. బ్రౌన్‌

ఈ సమగ్ర పరిశోధనలో భాగంగా కొన్ని అంశాల్ని రేఖామాత్రంగానైనా శివారెడ్డి బ్రౌన్‌ మీద అపారమైన అభిమానంతో, గౌరవంతో ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచాడు. ఈ ప్రయత్నం ఈ పుస్తకం చదివే యువ పరిశోధకుల్లో ఒక చలనాన్ని తప్పక తెస్తుందని నా నమ్మకం.

    - ఆచార్య కేతు విశ్వనాథ రెడ్డి


 

డా|| చింతకుంట శివారెడ్డి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
158
ప్రతులకు: 
9440859872