పద్య స్రవంతి

 
గోపీనాథరావు గారు మంచి వచన కవి కూడా. వచనమై వన్నె తొడిగినా, పద్యమై పల్లవించినా ఆయన ధ్యేయం ఒక్కటే. సామాజిక సద్వర్తనను ప్రతిష్టించడం. మహాకవి శ్రీశ్రీ ఆయనకు స్ఫూర్తి. పతితులూ, భ్రష్టులూ, బాధా సర్పదష్టులూ- వీరితోనే ఆయన నేస్తం.
సిహెచ్‌.వి. బృందావనరావు


 

ఎరుకలపూడి గోపీనాథరావు
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
106
ప్రతులకు: 
9848293119