విజయనగరంలో గురజాడ స్వగృహంలో జూన్‌ 15న జరిగిన శ్రీశ్రీ వర్థంతి సభ.

విజయనగరంలో గురజాడ స్వగృహంలో జూన్‌ 15న జరిగిన శ్రీశ్రీ వర్థంతి సభ. చిత్రంలో ప్రముఖ విద్వాంసులు ద్వారం దుర్గాప్రసాద్‌, కమలకుమారి, ప్రముఖ రచయిత్రి చాగంటి తులసి.