విజయనగరంలో ఇల్ల ప్రసన్నలక్ష్మి కవితా సంపుటి, 'నిన్ను నీవు గెలిచాక' ఆవిష్కరణ సభ

విజయనగరంలో జిల్లా పరిషత్‌ సమావేశంలో సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో ఏప్రిల్‌ 29న జరిగిన ఇల్ల ప్రసన్నలక్ష్మి కవితా సంపుటి 'నిన్ను నీవు గెలిచాక' ఆవిష్కరణ సభ. చిత్రంలో చాగంటి తులసి,  డా|| డివిజి శంకర రావు, చీకటి దివాకర్‌, పి.ఎస్‌. శ్రీనివాస్‌, బొల్లోజు బాబా, ఇల్ల ప్రసన్నలక్ష్మి తదితరులు