15న శ్రీశ్రీ వర్ధంతి నివాళి

విశాఖ సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో బీచ్‌ వద్ద గల శ్రీశ్రీ విగ్రహం వద్ద జూన్‌ 15న శ్రీశ్రీ వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళి అర్పిస్తున్న దృశ్యం. చిత్రంలో ఎ.వి. రమణారావు, అజశర్మ, చలపతి తదితరులు