హైదరాబాద్‌లోని త్యాగరాయగానసభలో

హైదరాబాద్‌లోని త్యాగరాయగానసభలో మార్చి 26న సాహితీ కిరణం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రెక్కల సృష్టికర్త యమ్‌.కె. సుగమ్‌బాబుకి 'సిరిగాద నరసయ్య స్మారక సాహిత్య పురస్కారాన్ని' అందిస్తున్న కొలకలూరి ఇనాక్‌. చిత్రంలో కళా దీక్షితులు, పొత్తూరి సుబ్బారావు, గుదిబండి వెంకటరెడ్డి, రమణ వెలమకన్ని, పెద్దూరి వెంకటదాసు ఉన్నారు.