విజయవాడలోని ఎం.బి. విజ్ఞానకేంద్రంలో డిసెంబర్‌ 14న జరిగిన 'తెలుగు సాంస్క ృతిక పురోగమనంలో కమ్యూనిస్టుల పాత్ర' సదస్సు

విజయవాడలోని ఎం.బి. విజ్ఞానకేంద్రంలో డిసెంబర్‌ 14న జరిగిన 'తెలుగు సాంస్క ృతిక పురోగమనంలో కమ్యూనిస్టుల పాత్ర' సదస్సులో ప్రసంగిస్తున్న కడియాల రామమోహన్‌ రాయ్‌. చిత్రంలో ఎం.వి.ఎస్‌. శర్మ, తెలకపల్లి రవి, పాపినేని శివశంకర్‌, పి. మురళీకృష్ణ