ఉమ్మడిశెట్టి త్రిదశాబ్ది పురస్కారం

'ఉమ్మడిశెట్టి సాహితీ అవార్డు- త్రిదశాబ్ది పురస్కారం - 2017 కోసం కవుల నుండి కవితా సంపుటాలను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు డా|| ఉమ్మడిశెట్టి రాధేయ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 2017లో ప్రచురించిన కవితా సంపుటాలను 31.12.2017లోపుగా 'డా|| ఉమ్మడిశెట్టి రాధేయ, అవార్డు వ్యవస్థాపకులు, 13-1-606-1, షిర్డినగర్‌, రెవిన్యూ కాలనీ, అనంతపురం - 515 001 చిరునామాకు పంపవలసిందిగా కోరారు. ఇతర వివరాలకు 9985171411 ద్వారా సంప్రదించవచ్చును.