అనంతపురంలో ప్రజాకవి వేమన సాహితీ సమాలోచన సదస్సు బ్రోచర్‌ ఆవిష్కరణఆహ్వాన

నంద్యాలలో రామకృష్ణారెడ్డి పి.జి. కాలేజి ప్రాంగణంలో సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో 'ప్రజాకవి వేమన సాహితీ సమాలోచన', అనంతపురం రాష్ట్ర సదస్సు బ్రోచర్‌ను  విడుదల చేస్తున్న రామకృష్ణారెడ్డి విద్యాసంస్థల అధిపతి కృష్ణారెడ్డి. చిత్రంలో నంద్యాల సాహితీస్రవంతి బాధ్యులు మాదాల శ్రీనివాస్‌, పి. శ్రీనివాసులు, కార్యకర్తలు ఉన్నారు.