అనంతపురం జిల్లా కదిరిలో బ్లూమూన్‌ డిఎడ్‌ కళాశాలలో సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో జాషువా వర్థంతి సభ

అనంతపురంలో సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో జూలై 24న ప్రభుత్వమహిళా కళాశాలలో జరిగిన జాషువా వర్థంతి సభ. చిత్రంలో ప్రముఖ విమర్శకులు డా|| రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్‌ కళ్యాణి,  వై. సూర్యనారాయణ రెడ్డి,