విజయనగరంలో స్ఫూర్తి సాహిత్య పురస్కార సభ

విజయనగరంలో జనవరి 17న చాసో భవన్‌లో జరిగిన చాసో స్ఫూర్తి సాహిత్య పురస్కార సభలో జి.వి. పూర్ణచంద్‌, చందు సుబ్బారావు, పురస్కార గ్రహీత, ఒరియా కథా  రచయిత గౌరి హరిదాస్‌, చాగంటి తులసి, వెలుగు రామినాయుడ్ని, చాగంటి కృష్ణకుమారి,చీకటి దివాకర్‌ తదితరులు.