విశాఖ సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో హత్యాచార సంఘటనపై నిరసన

విశాఖ సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో పౌరగ్రంథాలయంలో ఏప్రిల్‌ 22న ఆసిఫా హత్యాచార సంఘటనపై నిరసన గళం కార్యక్రమం. చిత్రంలో ప్రసంగిస్తున్న డా|| మాటూరి శ్రీనివాస్‌, యల్లాప్రగడ రమాదేవి, నూనెల శ్రీనివాసరావు, పెంటకోట రామారావు, శంకర్‌