విజయవాడలో అరసం ఆధ్వర్యంలో పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య నివాళి సభ

విజయవాడలో అరసం ఆధ్వర్యంలో విశాలాంధ్ర కార్యాలయంలో మే 27న జరిగిన పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య నివాళి సభ. చిత్రంలో ప్రసంగిస్తున్న పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, కొండపల్లి మాధవరావు, శాంతిశ్రీ, గుమ్మా సాంబశివరావు, వల్లూరి శివప్రసాద్‌, ఈడ్పుగంటి నాగేశ్వరరావు, సింగంపల్లి అశోక్‌కుమార్‌, కొత్తపల్లి రవి బాబు