రీబోర్న్‌

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

మార్టూరి శ్రీరామ్‌ ప్రసాద్‌
9490455599


నేనేమీ పుట్టుకతో
కలం పట్ట్టిన యోధుడిని కాదు
కాలమనే
జీవిత ప్రవాహంలో
కొట్టుకు పోకుండా
ఎదురొడ్డి నిలబడిన వాడ్ని
పుట్టుకతోనే మరక
అంటినవాడ్ని
మరక వదిలించు కోవటానికి
అక్షరమై ప్రవహించాలని
ఎన్నో కలల్ని
దగ్ధం చేసినవాడను
నాలో అక్షరం పుట్టిన నాడే
నేను మర్లా పుట్టాను
ఇది
నా మొదటి బొట్టే కావొచ్చు
నాలోని క్రోధం
అసహనం
ఆక్రోశం
ఆనందం
ఆకాంక్షలు సముద్రమై
ఉప్పొంగేంతవరకు
నేను అవిశ్రాంత యోధుడిని