ఫలవంతమైన ప్రజాకవి వేమన సదస్సు

రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి
ప్రజాకవి వేమన సాహితీ సమాలోచన, 
అనంతపురం రాష్ట్ర సదస్సు ఆహ్వాన సంఘం అధ్యక్షులు 
ఏప్రిల్‌ 30 నాటి వేమన సదస్సు ఫలవంతంగా ముగిసింది. రాయలసీమ సాహిత్యసభలలో ఈ సదస్సు చరిత్రనే సృష్టించింది. తెలకపల్లి రవిగారు రచించిన వేమన రూపకాన్ని ప్రజానాట్యమండలి కళాకారులు అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు..... ఏప్రిల్‌ 29 సాయంకాలం సప్తగిరి కూడలిలో ఆ ప్రదర్శన జరిగింది. అదే రూపకాన్ని ఏప్రిల్‌ 30న ఫంక్షన్‌హాలులో ప్రదర్శించినప్పుడు డా. శాంతినారాయణ 
ఉపన్యాసాలు లేకపోయినా వేమన రూపకం చాలు. ఆయన భావాలు ప్రజలలోకి పోవడానికి అని అన్నారంటే దాని ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

ఏప్రిల్‌ 30 నాటి వేమన సదస్సు ఫలవంతంగా ముగిసింది. రాయలసీమ సాహిత్యసభలలో ఈ సదస్సు చరిత్రనే సృష్టించింది. తెలకపల్లి రవిగారు రచించిన వేమన రూపకాన్ని ప్రజానాట్యమండలి కళాకారులు అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు..... ఏప్రిల్‌ 29 సాయంకాలం సప్తగిరి కూడలిలో ఆ ప్రదర్శన జరిగింది. అదే రూపకాన్ని ఏప్రిల్‌ 30న ఫంక్షన్‌హాలులో ప్రదర్శించినప్పుడు డా. శాంతినారాయణ 
ఉపన్యాసాలు లేకపోయినా వేమన రూపకం చాలు. ఆయన భావాలు ప్రజలలోకి పోవడానికి అని అన్నారంటే దాని ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు.