నువ్వూ నేనూ.....

కవిత

- యం.ప్రగతి - 9440798008

నేను నీలో సగాన్ని కాదు,
నువ్వూ నా సగానివి కాదు
అది నువ్వు ఇది నేనుగా గుర్తించలేనంతగా
ఒక్కటి మనం!

నీ మెడ శిఖరం చుట్టూ నా చేతులు
సెలయేళ్లయి చుట్టుకుంటాయి.
నీ మమతల గిరుల మొదళ్ళు
ఈ సెలయేళ్ల చుట్టూ పచ్చని కాపు కాస్తాయి.
నా కురులు నీ మనసును ఊయలలూపే పిల్ల తెమ్మెరలవుతాయి.
నీ ఊపిరి సుగంధం నా సిగలో పూలకు పరిమళాన్నద్దుతుంది.
ఒక కొమ్మ మీదున్నంత వరకే మనం ఒకరికొకరం!
చిట్టి గువ్వల తోడుగా సాగే బ ందగానమవుతాం.
కొమ్మ విడిచి పైకెగిరామా....
మన పయనం చెరో తీరాలకు.
ఆశయ సాధనలో నువ్వు...
కర్తవ్యపాలనలో నేను...
మన అడుగులు సమాంతర రేఖలు
నువ్వెవరి చేతిలోనో జెండావై రెపరెప లాడతావు.
ఏ గొంతులోనో రణన్నినాదమై ప్రతిధ్వనిస్తావు.
నేనెవరి వేలి కొసనో అక్షరాన్నయి ప్రభవిస్తుంటా.
ఏ గుండెలోనో స్ఫూర్తి పలుకునై ప్రవహిస్తుంటా.
అసుర సంధ్యవేళ ఇంకా గూటికి చేరలేదేమని
నీ స్వరతంత్రులు రేడియో తరంగాలై
హ్యాండ్‌ సెట్ల మీదుగా హెడ్‌ ఫోన్ల ద్వారా
కర్ణభేరిని దాటి నా హ దయాన్ని కంపింపజేస్తుంటే
నాలో గిలిగింతలు మొదలు.
గూటికి చేరిన క్షణాన నీ దర్శనం కరువైతే
శూన్యం లోకి ప్రవేశించినంత వెలితి నాకు.
నీ అడుగుల సవ్వడిని మోసుకొచ్చే గాలి అలల కోసం
నా మనసు తలుపు తీసి ఎదురుచూపునవుతా!
అలలు తలపుల తలుపులు తట్టిన క్షణం నేను
ఆనందపు గీతమై పల్లవిస్తాను.
ఊసులు కలబోసుకుంటూ మళ్ళీ మనం
మరో ఉదయాన్ని స్ఫూర్తి కిరణాలతో నింపడానికి
చైతన్య స్రవంతులవుతాం.