కలల దారిలో కాలంతో పయనం

హెచ్‌.మేఘన, ద్వితీయ బియస్సీ,
ఎన్‌.ఎస్‌.పి.ఆర్‌.ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల, హిందూపురం

కలల దారిలో కాలినడకలో
కలిసొచ్చిన నెచ్చెలి కాలం
మండే ఎండలు వీచే సుడిగాలులు
కష్టాలు కన్నీళ్ళై ముళ్ళబాటను పరిస్తే
పారే సెలయేళ్లు పచ్చని చెట్లు
భుజం తట్టి, నీడనిచ్చి
ముందుకు నడిపిన ఆనంద క్షణాలు
కంటికానని కఠిన శిలేదో
ఎదురుదెబ్బై కాలికి తగిలింది!
కన్ను దాటని దుఃఖసాగరం
హృదయం లోతుల్లోనే నిశ్శబ్దంగా ఇంకిపోయింది
కింద పడకుండా సంబాళించుకొని
గాయం చేసిన రాయిని
దూరంగా విసిరేసాను
వర్తమానపు గాయానికి
సడలని సంకల్పపు మందు రాసి
భవిత బాటలో ముందుకు కదిలాను.
గాయం మానింది, మచ్చ మిగిలింది.
కాల నేస్తం వీపు తడుతూ
వెలుగు రేఖలు చూపిస్తే
ఆశయ శిఖరాన్ని అందుకోవడానికి
అడుగు ముందుకేశాను
వర్తమానం రాస్తున్న గ్రంథంలో
నాకోసం కొన్ని అక్షరాలను పోగేసుకొని,
చరిత్రలో ఓ పేజీగా మిగిలిపోవడానికి
ప్రయత్నిస్తూ... ప్రయాణిస్తూ...
అలుపెరుగని బాటసారిని నేను ...