వాళ్ళు

కావేరిపాకం రవిశేఖర్‌
9849388182


వాళ్ళు  అక్షరాన్ని మట్టిలో  తొక్కి
రూపాయి చెట్లు  మొలిపించేస్తారు.
మనసుకు వేలం వేసి
ప్రాణాలకు ఖరీదు కట్టి బేరాలాడుతారు.
మత్తులో జోగుతూ,కిర్రెక్కించే శబ్దాల హోరులో
నిజం మరచి గంతులు వేయిస్తుంటారు.
విరిగిన ఎముకల పెళపెళలను
గ్లాసుల గలగలల్లో  కలిపేస్తారు.
మరిగిన నెత్తురు, చిందిన స్వేదాలను
సారా చుక్కల్లోకి  విసిరేస్తారు.
సీరియల్‌   సర్పాలు కక్కే విషాగ్ని  జ్వాలల్లోకి
కుటుంబాలను  నెట్టేెస్తారు.
కులం కాటుతో  కళామతల్లిని సైతం
కళవళపెడతారు.
ఔను..... నవ నాగరికత ముసుగులో
అంతా  భలే  మంచి  చౌక బేరమే.