లొకేషన్‌ షేర్‌ చెయ్యండి

కవిత

- బంగార్రాజు కంఠ - 8500350464

చిన్నప్పుడు

అక్షరాలు కూడబలుక్కుంటున్నప్పుడు

పాఠ్యపుస్తకాల్లో తారట్లాడేది

జీవితాన్ని తడుముకోవడం మొదలెట్టాక

నడిచొచ్చిన దోవ దోవంతా వెతుకుతున్నా

ఎక్కడా అయిపు లేదు

తనకోసం తనచేత

తనే ఏర్పాటు చేసుకున్న బతుకును

ఏదో అవసరంగా

బానిసత్వం చప్పరిస్తున్న చప్పుడు

బడుగైనా పిడుగైనా

ఏ మనోఫలకంపై చూసినా

జింకను పులి వెంటాడుతున్న సన్నివేశం

 

ఓటు హక్కు పుట్టిన నాటినుండీ

ఓటును విస్మరిస్తున్న కాలం వరకు

పేదోడు కేడర్‌  పెద్దోడు లీడర్‌

సీనే...మ్‌ మారలేదు

ఒకే దేశం అంటున్నాం

జనమంతా ఒక్కటని మాత్రం ఒప్పుకోలేం

ఇప్పుడు చంపబడకుండా

బతికిపోవడం  డెమోక్రసి

ప్రవహిస్తున్న కాలం పాదాల కింద

హతుడే హంతకుడిప్పుడు

కావాలంటే కరెంట్‌ అఫైర్స్‌ తిరగేసుకోండి

చరిత్ర కంతల్లోనూ

చితికిన బతుక్కే చితి పేర్చబడింది

 

ఈ భూమి మీద అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం

ఎవరికన్నా తారసపడుంటే

కా...స్త  లోకేషన్‌ షేర్‌ చెయ్యండి ప్లీజ్‌...!!