'స్పెల్లింగ్‌ మిస్టేక్‌' ఆవిష్కరణ

సాహితిమిత్రులు ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 16న విజయవాడలో టాగూర్‌ గ్రంథాలయంలో జరిగిన అనిల్‌ డ్యాని కవితా సంపుటి 'స్పెల్లింగ్‌ మిస్టేక్‌' ఆవిష్కరణ సభ. చిత్రంలో పుప్పాల శ్రీరామ్‌, అనిల్‌ డ్యాని, జుజ్జూరి వేణుగోపల్‌, వాసిరెడ్డి రమేష్‌, చల్లపల్లి స్వరూపరాణి, బండ్ల మాధవరావు.