నాన్నకు సలామ్‌ కథలు

మనచుట్టూ కనిపిస్తున్న సంఘటనలకు స్పందిస్తూ రాసిన కథలు. కుటుంబ సంబంధాలు, ఆర్థిక అసమానతలపై చక్కగా రాశారు. ఈ కథలలో క్లుప్తతతో పాటు చెప్పదలచుకున్న విషయాలు సూటిగా పాఠకుల హృదయాలకు చేరతాయి. కథలన్నీ మన చుట్టూ అల్లుకున్న జీవితాలే.

- డా|| ఎ. ఎ. నాగేంద్ర

షెహనాజ్‌ బేగం
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
111
ప్రతులకు: 
9849229786