వాళ్ళెందుకు నడుస్తున్నారు? లాక్‌డౌన్‌లో వలస కార్మికుల వెతలు

డా|| మాడభూషి శ్రీధర్‌ గారు వలసకార్మికుల స్థితిగతుల గురించి చేసిన విశ్లేషణ మనందరిని కదిలిస్తుంది.ఎంతో మానవీయంగా, వేదనా భరితంగా సాగి మన హృదయాల్ని కదిలిస్తుంది. మనందరిలో ఆలోచనలను రేకెత్తించే విధంగా, ఎన్నో ప్రశ్నలను సంధించారు. చట్టాల గురించి, వలసకార్మికుల హక్కుల గురించి ఎంతో సమాచారాన్ని ఇచ్చారు. కరోనా కల్లోలంలో మనదేశ వాస్తవ ముఖచిత్రాన్ని ఈ పుస్తకం మనకు చూపిస్తుంది.

డా|| మాడభూషి శ్రీధర్‌
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
72
ప్రతులకు: 
9032467057