వివేచన వర్తమాన కవుల కవితా ప్రస్థానం

ఇది ఘాటైన విమర్శ కాదు. అలా అని కేవలం పుస్తక సమీక్షలూ కావు. స్నేహపూర్వక పరామర్శలు. సాటి కవిని భుజం తట్టి మెచ్చుకోవడం. వాళ్ళ కవిత్వం రాధేయని ఎలా ఆకట్టుకుందో చెప్పే ప్రయత్నం. పన్నెండు మంది ఆణిముత్యాల్లాంటి కవుల కవిత్వ విశేషాల్ని ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచారు రాధేయ. ప్రతి కవిలోనూ ఒక సరికొత్త కోణాన్ని చూడ్డంలో రాధేయ వివచేన మనల్ని ఆలోచింపజేస్తుంది.

- అనిల్‌ డ్యాని

డాక్టర్‌ రాధేయ
వెల: 
రూ 180
పేజీలు: 
192
ప్రతులకు: 
9985171411