కారల్‌ మార్క్స్‌ మేధో పరిణామం

కార్ల్‌ మార్క్‌ ్స మేధోప్రస్థానాన్ని ఈ పుస్తకం మనకు పరిచయం చేస్తుంది. తత్వశాస్త్రంలో కాంట్‌ కంటే ఎక్కువగా మార్క్సే 'కోపెర్నికస్‌ విప్లవం' సాధించాడనేది ఈ పుస్తక రచయిత అభిప్రాయం. మార్క్స్‌ ఆలోచనని పరిచయం చేసే గ్రంథాల్లో ఉత్తమమైన వాటిలో ఈ రచన ఒకటి. ఫ్రెంచ్‌ నుంచి నాన్‌ అపోతికర్‌ చేసిన ఆంగ్లానువాదాన్ని కాత్యాయని తెలుగులోకి అనువదించారు. ఈ పుస్తక రచయిత రోజర్‌ గరౌడీ 1913లో ఫ్రాన్స్‌లోని మార్సైలో జన్మించారు. 1933 ఫ్రెంచ్‌ కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చేరాడు. పార్టీలో సిద్ధాంతవేత్తగా గుర్తింపబడ్డాడు.

రోజర్‌ గరౌడీ
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
304
ప్రతులకు: 
97034 91619