మధుర కవీంద్ర శతకము

సాహిత్య చరిత్రలో జాన్‌ కవి గారికి ఇప్పటికే ఒక విశిష్ట స్థానం ఉండగా ఆ స్థానాన్ని ఈ శతకం మరింత ద్విగుణీకృతం చేస్తుంది. జాన్‌ కవితో, ఆయన సాహిత్యంతో సాన్నిహిత్యం
ఉన్నవాళ్లకే కాకుండా ఆయన ఎలా
ఉంటారో, ఆయన సాహిత్యం ఎలా ఉంటుందో తెలియని వాళ్ళకు కూడా ఈ శతకము ఎంతో అనుభూతిని, ప్రేరణనూ కలిగించేటట్లు వర్ణించిన కవి చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి గారు ఎంతైనా అభినందనీయులు!
- ఆచార్య దార్ల వెంకటేశ్వరరావు

చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి
వెల: 
రూ 25
పేజీలు: 
40
ప్రతులకు: 
9989265444