పుణ్య పురుషుడు కవిత్వం

ఒంగోలు ప్రాంతమంతా క్లౌ దొరగా పిలుచుకునే జాన్‌ ఇ.క్లౌ గారి జీవిత సంగ్రహం ఈ కావ్యం. అప్పటి మిషన్‌ కార్యకలాపాల చరిత్రనెరిగిన వ్యక్తులు చాలా తక్కువగా మిగిలారు. వారు కూడా గతించక ముందే వారిద్వారా మనం ఎరుగని చరిత్రను నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
- మల్లవరపు ప్రభాకరరావు

మల్లవరపు జాన్‌
వెల: 
రూ 75
పేజీలు: 
47
ప్రతులకు: 
9989265444