నేనున్నాగా...

కథలు

రామచంద్రరావు మానవతా విలువలన్నా, వాటిని పెంచే మన సంస్కృతి, సంస్కారమన్నా ఎంత ప్రేమో ఈ కథానికలన్నీ మనకి చెప్పకనే చెప్తాయి. అందరూ చదవాల్సిన కథానికలు. చదివి మరచిపోవాల్సిన కథానికలు కావు. మనల్ని మనం చెక్‌ చేసుకోవడానికి తోడ్పడే కథానికలు.

 --వేదగిరి రాంబాబు

రంగనాథ రామచంద్రరావు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
112
ప్రతులకు: 
9290050229