విద్య ఉపాధ్యాయుడు సమాజం

2012 నవంబరు 25న కామన్‌ స్కూల్‌ విధానాన్ని, మాతృభాషలో విద్యాబోధనను డిమాండ్‌ చేస్తూ  'పిల్లల సమగ్ర వికాసానికి తోడ్పడే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని పరిరక్షించుకొందాం' అన్న నినాదంతో - ప్రైవేటీకరణను పెంచుతున్న ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా జిల్లా సదస్సు జరుగుతున్న సందర్భంగా పలువురు విద్యావేత్తలు చేసిన ఉపన్యాసాలను, రాసిన వ్యాసాలను, సంకలనంగా తెచ్చేందుకు పూనుకుంటున్నాం.  - ప్రచురణకర్తలు

యన్‌. సుబ్రహ్మణ్యం
వెల: 
రూ 20
పేజీలు: 
106
ప్రతులకు: 
9949364241