బుద్ధభూమి

బౌద్ధ ధమ్మపత్రిక

మానవీయ ఆచరణకు అనుగుణ్యమైన ధర్మచింతనను సమాజ ప్రధాన స్రవంతిలోకి ప్రవహింపజేసిన వ్యక్తులనెన్నడూ ప్రజలు మర్చిపోరు. అటువంటి అరుదైన వ్యక్తులలో అగ్రగణ్యుడు అశోకుడు. ఆ మహనీయుడు ప్రజల హృదయాల్లో, దేశ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచివుంటాడు. ఆ మహనీయునికి బుద్ధభూమి అక్షర నివాళి అర్పిస్తుంది.   

-  గోలి సీతారామయ్య
అన్నపరెడ్డి బుద్ధ ఘోషుడు
వెల: 
రూ 15
పేజీలు: 
136
ప్రతులకు: 
9949145650