గుంటూరు జిల్లా బంజారా గేయాలు - పరిశీలన

 ఒక పరిశోధన చేయాలంటే దానికి ఎంతోమంది సహకారం కావాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే పరిశోధనను కొనసాగించలేం. అందులోను ఉద్యోగం చేస్తూ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. నా ఈ పరిశోధన ''గుంటూరు జిల్లా బంజారా గేయాలు - పరిశీలన'' అనే ఈ అంశం మీద మైనర్‌ రీసెర్చి ప్రాజెక్టును చేపట్లి విజయవంతంగా పూర్తిచేయడం జరిగింది.  డా|| రామావత్‌ కుసుమకుమారి

డా|| రామావత్‌ కుసుమ కుమారి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
140
ప్రతులకు: 
9866022347