పట్టుకుచ్చుల పువ్వు

కవిత్వం

 

ఇందులోని కవితలను ఒకే ఒక్క వస్తుకేంద్రంగా చెప్పాలను కున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనిషిలోని మనిషితనం పరాయీకరింపబడడం గురించి పడిన ఆవేదనను, మనిషి అస్థిపంజరంలోకి సజీవ సంచలన రక్తమాంసాలను మళ్ళీ ప్రోది చేసి మనిషితనాన్నీ, మంచితనాన్నీ ఆవిష్కరించాలన్న గాఢమైన ఆకాంక్ష. 
వరవరరావు
దాసరాజు రామారావు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
136
ప్రతులకు: 
9618224503