ఐనా...ఒంటరిగానే..!

కవిత్వం
ఇతని కవిత్వంలో ఆర్థ్రత వుంది. చెప్పే తీరులో భావనాశక్తి వుంది. పాఠకుణ్ణి వైరుధ్యంతో కాకుండా నచ్చజెప్పే ధోరణి వుంది. దాదాపు ప్రతి కవితలోనూ మానవత్వం కోసం అభ్యర్థన వుంది.
-డా|| అద్దేపల్లి
సప్రం గణేష్‌బాబు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
80
ప్రతులకు: 
8977348821