మంత్రవాది మహేశ్వర్‌ 33 కథలు

రచయిత అంతరంగం తాత్విక భావజాలం శ్రీ మహేశ్వర్‌ గారి కథలలో సహజంగా ద్యోతకమవుతుంటాయి. కొందరి కథలు చదువుతుంటే వారి వ్యక్తిత్వం, మనసు ఇలాంటిది అని చదువరికొక భావన, ఒక రూపం కూడా అందుతూ ఉంటాయి. అలాంటి స్ఫురణను అందిస్తాయి ఈ కథలు. కథల్లో శిల్పం ఆకుచాటు పిందెలా భాసిస్తుంది. శైలీ అంతే..
పేపర్‌ బ్యాక్‌
 

వెల: 
రూ 125
పేజీలు: 
201
ప్రతులకు: 
9441420962