వేమన

 తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో అనేక కోణాలు ఇంకా అపరిష్కృతంగానే ఉన్నాయి. అందులో వేమన జీవితం ఒకటి. ఈ సంకలనంలోని వ్యాసాలలో వేమన జీవితం గురించి కాలం గురించి, స్థలం గురించి, వేమన భావజాలం గురించి, తాత్త్వికత గురించి అనేక ఆలోచనలు మన ముందుంచుతున్నాయి. ఈ ఆలోచనా వైవిధ్యాన్ని పాఠకుల ముందుంచడమే మా ఉద్దేశం.
ఆచార్య రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి


 

వేమనపై విమర్శ వ్యాసాలు సి.పి. బ్రౌన్‌ భాషా పరిశోధన కేంద్రం,
వెల: 
రూ 160
పేజీలు: 
244
ప్రతులకు: 
08562 - 255517