ఇద్దరి మధ్య కవితా సంపుటి

'ఇద్దరి మధ్య' చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కడా కుంటు పడలేదు. నడక దెబ్బతినలేదు - ఒక సమతూకంతో - దానిదయిన సంగీతంతో ఈ కవితలన్నీ నడిచాయి. చాలా ఇంపుగా కనిపించాయి, ధ్వనించాయి - వాటి ముద్రల్ని అవి వదిలిపోతాయి - పుస్తకం చదివి అవతల పెట్టిన తర్వాత కూడా, వాటి స్పర్శ, వాటి ధ్వనులు మనల్ని వీడవు. అవి వాటిదయిన వ్యక్తిత్వంతో బతుకుతాయి
కె. శివారెడ్డి 

పలమనేరు బాలాజీ
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
140
ప్రతులకు: 
9440995010