వేడుక పాటలు పిల్లల కోసం...

పల్లెల్లో జరుపుకునే జాతరలు, దేవరలు, పండుగలు, తిరునాళ్ళు వంటి జన బాహుళ్యం చేరే కార్యక్రమాలు, పెండ్లిండ్లు, పేరంటాలు, సమర్తలు, సీమంతాలు వంటివి, అలాగే వెన్నెల రాత్రుల్లో ప్రదర్శించే కోలాటలు, గొబ్బి, జక్కి, చెక్కభజన, కులుకు భజన, పలకల భజన, చిటితాళ భజన వంటి వినోదాలు- ఇవన్నీ వేడుకలే. అలాగే హిందువులు, ముస్లిములు ఏ తారతమ్యాలు లేకుండా పాల్గొనే ఉరుసు ఉత్సవాలు, క్రిస్‌మస్‌ సంబరాలు వేడుకలే. ఆయా సందర్భాలలో పాడేవన్నీ వేడుక పాటలే. ఈ పుస్తకంలో ఒక్కో వేడుకకు ఒక్కో పాటను ఉదహరించడం జరిగింది
రాసాని

డా.వి.ఆర్‌. రాసాని
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
59