మల్లెలు తూరు పెత్తిన వేళ కవిత్వం

 

50 ఏళ్ళ క్రితమే తరచు కరువు బారిన పడే రాయలసీమ రైతుల వెతల్ని కథలుగా మలిచిన రచయితలలో వేణుగారు ముఖ్యులు. వానొచ్చె గంగు లాంటి కథలు అందుకు తార్కాణం. చిత్తూరు జిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురించిన కథా, గేయ సంకలనాలలో వేణుగారి కథలు గేయాలు చోటు చేసుకున్నాయి. 
ప్రచురణ కర్తలు
సి. వేణు
వెల: 
రూ 116
పేజీలు: 
124
ప్రతులకు: 
9900896123