మహాశూన్యం

 

డాక్టర్‌ విజయభాస్కర్‌ నాటకాన్ని ఒక కథలా ప్రారంభించి కావ్యంలా ముగిస్తాడు. ఆ లక్షణం వల్లనే ఆయన నాటకాల్లోని ఎన్నో మాటలు ఉత్తమమైన కవితా పంక్తుల్లా రసజ్ఞల మనసుల్లో నిలిచి ఉన్నాయి. ఒక ఆధ్యాత్మిక దర్శనం, సామాజిక నిబద్ధత, సామాన్యుని అభ్యుదయం కోసం నిరంతర తపన, విజయభాస్కర్‌ రచనలోని జీవశక్తులు. ఈ అంశాలే కవితాత్మకంగా మరింత బలపడి ఈ కావ్యంలో సాక్షాత్కరిస్తాయి. 
పాలపిట్ట బుక్స్‌
అనుభావ కావ్యం డా|| దీర్ఘాశి విజయభాస్కర్‌
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
104
ప్రతులకు: 
పాలపిట్ట బుక్స్‌