శతాబ్ది వెన్నెల

 

ఇది నా మూడవ కవితా సంపుటి. 2001 ద్రవభాష, 2006లో శీతసుమాలు దేనికవే ప్రత్యేక సందర్భాలు. అయినా ఇప్పుడు 'శతాబ్ది వెన్నెల' ఒక వైవిధ్యమైన ప్రవాస సందర్భం. ఈ కవితలన్నీ దాదాపుగా కాలిఫోర్నియా వచ్చేక రాసినవి. ప్రవాస జీవితం ఒక అనుకోని, అరుదైన మలుపు నా జీవితంలో. అయితే ఇక్కడ జీవితంలో కొత్త ఆనందాలతో బాటూ, సమాజంలో ప్రత్యేక భాగస్వామ్యత లోపించిన నిర్లిప్తత, వెనకటి జీవితంలో ఉన్నవేవో కోల్పోయిన, కోల్పోతున్న చేదు అనుభవాలు కూడా కలగడం రెండో పార్శ్వం.
కె.గీత
కవిత్వం కె. గీత
వెల: 
రూ 129
పేజీలు: 
108
ప్రతులకు: 
9395500555