నాలుగు శతాబ్దాల నగరం

 

హైదరాబాద్‌ చరిత్ర మీద ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చాయి. వస్తున్నాయి. ముస్లిం చారిత్రకులు ఈ చరిత్రను ఒక విధంగా చెప్తే, హిందూ హిస్టోరియన్స్‌ ఈ చరిత్రను మరోవిధంగా చెప్పారు. కానీ చరిత్ర అన్నది ఎప్పుడూ ఒకటిగా ఉంటుంది మారదు. మనం ఎంతో చరిత్ర వున్న వాళ్ళం. ఈ చారిత్రావగాహన మన ఆలోచనలకు పదును పెడుతుంది. కుతుబ్‌ షాహీ చరిత్ర మీద ఒక సమగ్ర అవగాహనను అసఫ్‌జాహీల చరిత్ర మీద రేఖా మాత్ర అవగాహనను కలిగించడానికి ఈ గ్రంథం తోడ్పడుతుంది. 
డా|| వేదగిరి రాంబాబు
వేదగిరి రాంబాబు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
196
ప్రతులకు: 
ప్రముఖ పుస్తకాల షాపులు