నీటి చుక్క

 

మొత్తంగా పఠిత గుండెను ఆర్ద్రం చేసే ఏకసూత్రత ఈ కవితలో చూస్తాం. కనుకనే ఈ దీర్ఘకవితను పాఠశాలలో, కళాశాలల్లో చదివి వినిపిస్తే మంచి స్పందన వుంటుంది. జీవన సంరంభంలో పడి కొట్టుకుపోయే మధ్యతరగతి పాఠక జనంచెంతకు దీనిని తీసుకెళితే కవి నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
గుడిపాటి

 

ఈతకోట సుబ్బారావు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
46
ప్రతులకు: 
9440529785