జనారణ్యంలో జానకి (నాటికల సంపుటి)

 

 నాటక ప్రదర్శనను కొన్నివేలమంది మాత్రమే తిలకించగలరు. కానీ, ముద్రిత నాటక రాజమును కొన్ని లక్షలమంది చదువుతారు. సమాజం పాఠకుడి కళ్ళముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది. అప్పుడు అతనిలో చైతన్యం వెల్లివిరుస్తుంది. ఈ వాస్తవాన్నిప్రజలకు తెలియజేయడమే నా నాటక రచనల ప్రచురణ ప్రధాన లక్ష్యం. రంగస్థల నటుడుగా కొన్ని వేల ప్రదర్శనలిచ్చిన నేను రచయితగా ప్రజల అంతరంగంలోనికి తొంగి చూసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను.
     విడదల సాంబశివరావు
విడదల సాంబశివరావు
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
53
ప్రతులకు: 
9866400059