ఉషస్సు కథలు, నాటికలు

 

సా దారణంగా కనిపించే సంఘటనల్లో మనకు తెలియకుండానే అసాధారణాంశాలుంటాయి. వాటిని కథకులు మాత్రమే చూడగలరు. అక్షర రూపంలో పెట్టగలరు. కూర చిదంబరంగారు సరిగ్గా అదే పనిచేశారు. మనం చూస్తూ కూడా ఉపేక్షించే విషయాల్ని కథలో చదివినప్పుడు విస్తుపోతాం. విస్మయానికి లోనవుతాం. ఇలాంటి అంశాలే చిదంబరం గారి కథలో కనిపిస్తాయి. 
- గుడిపాటి
కూర చిదంబరం
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
156
ప్రతులకు: 
9848787284