దళిత బహుజన సాహితీవేత్తలు

 ప్రధానంగా వీరంతా సాహిత్యం, సామాజిక న్యాయం, సామాజిక మార్పు కోసమే అని నమ్మి తమ తమ రంగాల్లో కృషి చేసిన, చేస్తున్న ఉద్యమ కవులు, రచయితలు, కళాకారులు. ఈ పీఠికలను, వ్యాసాలను ఆయా రచయితలతో గల స్నేహం, ప్రేమ, గౌరవంతో పాటు దరకమే ఐక్యవేదిక ఉద్యమం, నిర్మాణం, విస్తరణ మేళవించి ఆత్మీయంగా రాసినవి.
 బి.ఎస్‌. రాములు

 

సాహిత్య నిర్మాతలు బి.ఎస్‌. రాములు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
184
ప్రతులకు: 
8331966987