న్యూయార్క్‌ కథలు

నా అనుభవాలు, ఆలోచనలు అంతీర్లీనంగా ఈ కథలలో వున్నాయి. ఇది నా మొదటి పుస్తకం. మీరు అభిప్రాయాలను సూటిగా తెలియజేస్తే, నాకు ఎంతో సహాయం చేసిన వారవుతారు. ఈ పుస్తకంలోని అన్ని కథలు గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచీ వ్రాసినవే.
కుమార్‌ కూనపరాజు

కూనపరాజు కుమార్‌
వెల: 
రూ 95
పేజీలు: 
130
ప్రతులకు: 
9989999599