సౌందర్య సృజన - చిత్రకళా వ్యాసాలు

ఈ వ్యాసాలు చదువుతుంటే రచయిత జీవన దృక్పథం, సౌందర్య దృష్టి, సృజనాత్మక ఆలోచనా రీతి బోధపడతాయి. వెంకటరమణ అధ్యయనంలోని విస్తృతి ఈ వ్యాసాల్లో ప్రతిఫలిస్తుంది. తెలుగు, ఆంగ్ల సాహిత్యాల్ని చదువుకోవడం, చిత్రకళా చరిత్రను ప్రత్యేకంగా అభ్యసించడం, కొత్తగా చూసే దృష్టిని అలవరుచుకోవడం కారణంగా ఈ వ్యాసాలకు నిండుదనం వచ్చింది.
గుడిపాటి

ఎల్‌.ఆర్‌. వెంకటరమణ
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
144
ప్రతులకు: 
9866158908