టెక్నాలజీ - బొమ్మ - బొరుసు

 కవిత
- ఆర్‌. లక్ష్మి

ఉపగ్రహ సమాచార వ్యవస్థ ఊపందుకున్నాక
ప్రపంచం మొత్తం ఒక కుగ్రామం అయిపోయింది నిజమే
దశాబ్దాలుగా సుప్తచేతనావస్థలో ఉన్న
సంబంధాలన్నీ పునరుజ్జీవనాన్ని పొందాయి నిజమే
అనాదిగా మనిషి కలగంటూ వచ్చిన -
విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం మాట ఎలా ఉన్నా
విశ్వమానవ సమాజమైతే ఏర్పడింది
సంతోషించవలసిందే
కాని భూ ఉపరితల కమ్యూనికేషన్‌ సంగతి?
ఎర్తర్న్‌ లింక్స్‌ అన్నీ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయే!
మనిషి ఎదురుపడితే మాటే దొరకటం లేదు!
మహత్తరమైన 'మాట' సంవేదన స్థానంలో
మనకు తెలియకుండానే-
మహాశూన్యం ఆవరించిపోయిందే!