కన్నీటిధార

కుడికాల వంశీధర్‌
9885201600

మధురోహల మైకం కమ్ముకున్న వేళ
అంతరంగం ఆనందపు జల్లులో
నిలువెల్లా తడుస్తున్నప్పుడు
కనుల ముందు కమనీయంగా
నిలిచి ఉన్న రూపు నీది.

ఒంటరిగా వేణు గానం ఆలపించు వేళ
దూరంగా జత కలిపే
మనోహర వసంత రాగమై
మదుస్పర్శతో హృదయాన్ని
తడిమిన పిలుపు నీది.

పరువం కొత్త చిరుగు వేస్తున్న వేళ
మమతల మకరంద మాధుర్యం
వలపు పువ్వుల పరిమళంతో
గోరువెచ్చని సూరీడు సాక్షిగా
అందించిన అభిమానం నీది.

మనదైన ఊహాలోకాన మనసును ఊయలలూపి
మరోజన్మకు విడిచిపోతే
నా కన్నుల్లో జాలువారుతున్న
ఈ కన్నీటిధార నీది!