యుద్ధమూ - సంధీó - శాంతి

వల్లభాపురం జనార్దన
94401 63687

యుద్ధం.. యుద్ధం.. యుద్ధం..
ఇప్పుడొక కామా ఫుల్‌స్టాపు లేని యుద్ధం నడుస్తున్నది
దృశ్య కరణిని సవాలు చేస్తూ
అదృశ్య కరణి విసురుతున్న
చావు అణుబాంబుల విస్ఫోటనాలు
సంధి చేసుకునే అవకాశమూ లేదు
చావో, గెలుపో తేల్చుకునే యుద్ధమేశాంతి జెండా ఎగరేసే వీలూ లేదు
చావో, గెలుపో తేల్చుకునే యుద్ధమే
సంఘర్షణ తరాజుతో బతుకు మనుగడ సంఘర్షణ
పోరాటంలో దు:ఖం ముంపులు
బతుకులు శవాలై అనాథ శవాలుగా
శ్మశానాలకు చాలు కడ్తున్నయి
అదృశ్యకరణి గెలుస్తున్నట్లు కనపడుతుంది
దృశ్యం చేతులెత్తేస్తుందనే భయం
పిరికితనం, భయం దిగలాగుతున్నా
గాడి తప్పిన జీవనగమనం దారిలో పడటానికి
సైన్సు వసంతం వస్తుంది
దృశ్యం భరోసా జండా ఎత్తి తీరుతుంది
యుద్ధం ఏమిస్తున్నదో
అభిమన్యులై పోరాడినోళ్ళకు తెలుసు
ఓడిపోవడం మరణమా?
బతుకు జెండా యెగరడం గెలుపా?
ఆగిన దాడులు మళ్లీ ఎటువైపునుంచి
ముంచుకొస్తవో అని భయపెడ్తుంది
యుద్ధాల సీరియళ్లు ఎన్ని కన్నీటి సాగరాలను
చావు చిత్రాలను చరిత్రకెక్కించి చూపిస్తయో
శబ్దం మూగవోయి నిశ్శబ్దం యుద్ధమై
కాలంలో చీకటిమేడలు కడ్తున్నది
సంధీ శాంతీ లేని యుద్ధం సృష్టించిన
నష్టాన్ని నెమరేసుకుంటూ
బతుకు దీపాలు వెలిగిస్తామనే
సంకల్పం ఊపిరై నడిపిస్తది
మనిషి ప్రకృతితో సంధి చేసుకొని
మళ్ళీ సావాసం చేయడం మొదలు పెడితే
యుద్ధానికి సంధికి చెక్‌ చెప్పి
బతుకు శాంతి పొలమై పండుతుంది!