చారిత్రాత్మకం, వేమన సాహితీ సమాలోచనం

రాధేయ, కవి, 
విమర్శకులు, వ్యవస్థాపకులు, 
ఉమ్మడిశెట్టి సాహితీ అవార్డు
వేమన ప్రజాకవి మాత్రమే కాదు, జాతీయకవి. ప్రగతిశీల, అభ్యుదయకవి మాత్రమే కాదు - సంస్కరణ దృక్పథం కల్గిన కవి. పండితులకే పరిమితమైన కావ్యభాషను ధిక్కరించి, సామాన్యభాషను ప్రజల నాల్కల మీద నిలబెట్టిన కవి. అందుకే వేమన తొలి తెలుగు ప్రజాకవిగా ప్రజల మన్ననలు పొందిన కవి. భాషలోనూ, ఊహలోనూ, ఛందస్సులోనూ దేశీయతను అభిమానించిన నిక్కమైన దేశీయకవి వేమన.

తెలుగువారి సామెతలు, పలుకుబళ్ళు, నుడికారాలు ఆటవెలది ఛందస్సులో అలవోకగా ఇమిడిపోయాయి. కాలంతో మరుగున పడిన కవి కాదు. కాలానికి ముందు నడిచిన కవి. మూర్ఖ సంప్రదాయాలకు, మతమౌఢ్యాలకు ఎదురునిలిచి, హేళన చేసి ప్రశ్నించిన కవి. 

 

వేగుచుక్క వేమనను, హేతువాది వేమనను నేటి వర్తమాన, వైజ్ఞానిక యుగంలో పునర్మూల్యాంకనం చేసుకోవడం మన సామాజిక బాధ్యతగా భావించి సాహితీస్రవంతి, అనేక సాహితీసంస్థల సమన్వయంతో ఏప్రిల్‌ 30న అనంతపురంలో ప్రజాకవి వేమన సాహితీ సమాలోచన నిర్వహించడం చారిత్రక అవసరంగా నేను భావిస్తున్నాను. నాడు జరిగిన కళారూప ప్రదర్శనలు, వేమన సంస్కరణ వాదంతో రూపొందిన 'రూపకం'ఎంతో ఆలోచనాత్మకంగా, పురోగమనవాదులకు మార్గదర్శనం చేయించేదిగా, తిరోగమన వాదులకు కనువిప్పు కలిగించే విధంగా ఉన్నాయి. ఈ సదస్సులో నేను నా సంస్థతో సంఘీభావంతో కల్సి పనిచేసినందుకు గర్వపడుతున్నాను. ఈ సందర్భంగా సాహితీస్రవంతికి, భాగస్వామ్యం వహించిన ఇతర సాహితీ సంస్థలకు ధన్యవాదాలు తెల్పుకుంటున్నాను.